کشف این سیاره که از آن با نام «سیاره نهم» منظومه شمسی یاد می شود در هنگام رصد اجرام «کمربند کوپیر» صورت گرفت که حرکات غیر معمول اجرام این کمربند، موجب کنجکاوی دانشمندان و پی بردن به سیاره نهم شد.  کنستانتین باتیگن و مایک براون، دو دانشمند دانشگاه کالیفرنیا، درباره کشف خود گفتند: « شواهد وجود سیاره‌ ۹ حاصل مدل‌سازی‌های ریاضی و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری هستند.  این دو اخترشناس اطمینان دادند که «یک سیاره واقعی نهم وجود دارد».  اندازه این سیاره در محاسبات اولیه ۱۰ برابر بزرگ تر از زمین است که آن را به ابر سیاره زمین یا مینی نپتون تبدیل می کند.  همچنین در شبیه سازی های انجام شده، مشخص شد که نزدیک ترین مسیر این سیاره به خورشید، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بار دورتر از زمین به خورشید و دورترین مسیر آن به خورشید بین ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ بار دور تر از مسیر زمین به خورشید است. ضمن اینکه یک دور کامل آن به دور خورشید ۲۰ هزار سال طول می کشد.


لینک منبع و پست :سیاره نهم منظومه شمسی کشف شد
http://baharnews.ir/news/99578/