عبدالرحیم حزینی، فوق تخصص خون، آنکولوژی و تسکین درمانی، امروز(۷ مهر) در جلسه سلامت بانوان و بیماری های خاص استان، گفت: باید همه ما توجه داشته باشیم که بخشی از سلامت جامعه ما در گرو سلامت بانوان است.وی با بیان اینکه فرهنگ سازی باید به صورت جمعی صورت گیرد، افزود: با توجه به اینکه اکثر بیماری های بانوان باعث خواهد شد تا بیشتر اطرافیان آن دچار مشکل شوند باید توجه نسبت به این موضوع صورت گیرد.حزینی اظهارداشت: در حال حاضر در دنیای غرب سلامت بانوان از سن ۱۲ سالگی مورد توجه قرار داده شده است که ما هم باید این موضوع را به صورت جدی در جامعه خود مورد توجه و اهمیت قرار دهیم.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سلامت بانوان و بیماری های خاص قابل اهمیت است می طلبد تا توجه ویژه و اساسی نسبت به آن صورت گیرد و برای آن نقشه راه و برنامه ریزی های دقیقی انجام شود.فوق تخصص خون، آنکولوژی و تسکین درمانی، سلامت بانوان و نقاط ضعف سرطان را یکی از دغدغه ها اعلام کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت بحران سلامت بانوان کمتر از بحران سیل و زلزله نیست که باید مسئولان استانی نسبت به آن توجهات لازم داشته باشند.وی افزود: افراد باید توجه داشته باشند که استعداد بروز سرطان در همه انسان ها موجود است و این بیماری یک بیمار شایع و همگی است چرا که این ژن از بدو تولد تا زمان مرگ در بدن همه انسان وجود دارد.حزینی اظهارکرد: سرطان بیماری است که تا کنون نه تنها مهار نشده است بلکه روز به روز افزایش پیدا کرده است که توجهات لازم باید نسبت به آن صورت گیرد و همه باید سرطان را بشناسند.وی تصریح کرد: برای مبارزه با سرطان افراد باید توجه داشته باشند که سبک زندگی خود را عوض کنند و استرس را از خود دور کنند چرا که استرس باعث ترشح کورتن می شود.فوق تخصص خون، آنکولوژی و تسکین درمانی گفت: تشخیص زود رس سرطان، خوب درمان کردن، درمان سرطان وابسته به خود فرد است و توجه به امکانات روحی و روانی بیمار از جمله فاکتور هایی است که در زمینه سرطان وجود دارد و باید به آن توجه کرد.


لینک منبع و پست :وضعیت سلامت زنان کمتر از بحران سیل و زلزله نیست
http://www.saat24.com/fa/doc/news/105163/وضعیت-سلامت-زنان-کمتر-بحران-سیل-زلزله-نیست